Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, varēs iesniegt pieteikumus 15 tūkstošu eiro liela atbalsta saņemšanai, informē Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Kopējais finansējums ir 20,851 tūkstotis eiro, un tas varētu pietikt 1390 saimniecībām.

Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 LLKC speciālisti centra birojos visā Latvijā.

Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemta virkne kritēriju. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai projekta iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 tūkstošus eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nepārsniedz 50 hektārus. Ja atbalsta pretendents zemi nomā, tad nomas termiņš nav īsāks par 5 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, tad projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Atbalsts paredzēts ilgtermiņa ieguldījumu (vismaz 80% no finansējuma) un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Saimniecības finansējumu saņems pa daļām – 80% jeb 12 tūkstošus eiro saņems pirms ieguldījumu veikšanas uzrādot priekšapmaksas rēķinus vai citus darījumus apliecinošus dokumentus, bet 20% no finansējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus.

LLKC ekonomikas speciālisti brīdina par tipiskākajām kļūdām, kuras pieļauj saimniecības, pretendējot uz piedāvāto atbalstu.
Santa Pāvila, LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja: «Viena no biežāk pieļautajām kļūdām – saimniecība paredz veikt ieguldījumus, bet neparedz tās tālāku attīstību. Otra kļūda – plānotais ražošanas palielinājums pēc 15 tūkstošu eiro ieguldījuma nav adekvāts ieguldīto līdzekļu apjomam.»

Problēmas radot arī vienā adresē reģistrētas saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri formāli darbojas atsevišķi, bet reāli veido kopīgu saimniecisko vienību, piemēram, dzīvnieki stāv vienā novietnē, izmanto vienu tehniku. «Šādā gadījumā to uztvers kā kopīgu saimniecību. Turklāt, ja projekti būs iesniegti atsevišķi no katras reģistrētās personas, to uzskatīs par mākslīgi radītiem apstākļiem un, LAD būs tiesības šādus projektus noraidīt,» uzsver Santa Pāvila.
Projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 5. oktobrim.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra