Lauku atbalsta dienestā noslēgusies Vienotā Programmdokumenta prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” pasākuma “Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)” aktivitātes “Integrētās lauku attīstības izmēģinājumu stratēģijas” attīstības stratēģiju iesniegumu pieņemšana. Pavisam saņemti 19 iesniegumi no visiem Latvijas novadiem. Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāre Laimdota Straujuma, vērtējot vietējo rīcības grupu aktivitāti, atzīmē: „Mēs priecājamies par lauku cilvēku lielo interesi, piesakoties šim atbalsta veidam. Vietējās attīstības stratēģiju iesniegumi saņemti no visiem Latvijas novadiem. Tāpēc nākotnē iespējami visinteresantākie projekti un aktivitātes daudzos pagastos, kas kopumā noteikti veicinās lauku iedzīvotāju sociālo un ekonomisko aktivizēšanos un līdz ar to - lauku attīstību kopumā. Analizējot pieteikumu iesniegšanas aktivitāti, redzams, ka kurzemnieki ir bijuši visaktīvākie – no šī novada saņemti 8 iesniegumi. Pēc tam seko Vidzemes vietējās rīcības grupas ar 5 iesniegumiem. Savukārt no Zemgales un Latgales saņemti pa trim stratēģiju iesniegumiem. Vietējo rīcības grupu attīstības stratēģiju iesniegumi tiks vērtēti vienu mēnesi, tas ir līdz oktobra beigām. Tos vērtēs Zemkopības ministrijas izveidota vietējo rīcības grupu stratēģiju vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta, plānošanas reģionu attīstības aģentūrām, biedrības „Latvijas lauku forums”, Latvijas Pašvaldību savienības un ZM.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra