Jauns noteikumu projekts noteiks prasības kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem, kuriem netiek piemērotas Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencijas) prasības, informē Satiksmes ministrija.

Atšķirībā no līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem, jaunajā projektā, kurš izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 6.augustā, ietvertās prasības radio aprīkojuma sastāvam un navigācijas aprīkojumam attieksies uz visiem kuģu tipiem (kravas, pasažieru, zvejas un atpūtas), tādējādi uzlabojot normatīvā regulējuma pārskatāmību.

Noteikumu projekts paredz noteikt vienādas prasības visiem kuģu tipiem attiecībā uz radio aprīkojuma pārbaudēm, paredzot, ka tās veic ne retāk kā reizi trijos gados (šobrīd tās tiek veiktas reizi gadā, izņemot zvejas kuģus, kuriem radio aprīkojuma pārbaudi veic reizi piecos gados). Tādējādi tiks samazināts administratīvais slogs kravas, pasažieru un atpūtas kuģu īpašniekiem.

Tāpat ar sagatavoto noteikumu projektu tiks pārņemtas atsevišķas Padomes Direktīvas normas Latvijas normatīvajos aktos par drošības un veselības prasību minimumu darbā uz zvejas kuģiem, kuras nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks.

Līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu, spēku zaudēs Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.144 Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra