Eiropralamenta deputāts Alfrēds Rubiks Lielajā piektdienā rīko konferenci par cukura ražošanas aspektiem ES un Vācijā, Latvijas iespējām cukura ražošanā un iespējamās cukura rūpnīcas būvniecības nosacījumiem.

Kā liecina konferences programma, tajā piedalīsies zinātņu doktors Georgs Bagātais no biedrības Par Latvijas cukurrūpniecības saglabāšanu, kurš informēs par pašreizējo situāciju nozarē.

Par Vācijas pieredzi cukura nozares attīstībā un nākotnes vīziju ES stāstīs ekonomists Jirgens Krancs no Vācijas, savukārt akadēmiķis Arnis Kalniņš referēs par Latvijas iespējām cukura ražošanā.

Profesore Rasma Alsiņa plāno stāstīt par cukura rūpnīcas būvniecības ekonomiskajiem nosacījumiem. Konference notiks ES mājā, Rīgā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra