Citadele Index šā gada septembrī sasniedzis47,39 punktu līmeni, kas liecina par pesimismu uzņēmēju vidū, Dienas bizness rīkotajā konferencē «Biznesa prognozes 2016» stāstīja sociologs Arnis Kaktiņš.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, pesimisma līmenis ir palielinājies par 0,76 punktiem.

50 punktu robeža atdala uzņēmēju optimismu no pesimisma, un indeksa vērtības dinamika uzrāda, ka pēdējos piecos ceturkšņos uzņēmēji vairāk jutušies pesimistiski, kas liecina, ka vairāk nekā gadu viņi diez cik labi nejūtas, uzsver sociologs.


Indeksa dati ar augstu varbūtību prognozē arī turpmāko IKP dinamiku, kas nozīmē, ka izaugsme palēnināsies.

Indeksa detlizēts izklāsts uzrāda, ka pašreizējās situācijas vērtējums ar mīnus zīmi jau ir no pērnā gada vidus, bet nākotnes prognozes patlaban pasliktinājušās, kaut arī parasti tās uzrāda labākus rezultātus nekā tagadnes vērtējums.

Vispesimistiskāk uzņēmēji vērtē vispārējo ekonomisko aktivitāti un aktivitāti parstāvētajā nozarē, tomēr, pēc A. Kaktiņa teiktā, tie ir vissubjektīvākie rādītāji šajā indeksā.

Tālāk seko uznemuma apgrozījums, rentabilitātes vērtējums – šajos parametros jau labu laiku ir pesimistiski vērtējumi un arī nākotnes prognozes ir pesimistiskas, kas nozīmē, ka uzņēmēji paredz rādītāju pasliktināšanos.

Attiecība uz darbinieku skaitu indekss ir zem 50 punktiem, kas nozīmē, ka uzņēmeji vairāk atlaiž un plāno atlaist darbiniekus nekā pieņemt darba. Tomēr Latvijas iedzīvotājiem pastāv iespēja iedzīvotājiem aizbraukt uz ārvalstīm, kas mazina kopējos bezdarba līmeņa rāditājus.

Virs 50 punktiem vērtēts investīciju apjoms, kas nozīmē, ka uzņēmēji vidēji plāno ieguldīt savos uzņēmumos.

Vispesimistiskāk starp nozarēm noskaņoti būvnieki - indekss sasniedzis 43,1 punktu. Iepriekš tā uzņēmēji jutās 2010. gadā. Pārējās nozares ir zem 50 punktu atzīmes, tātad visur dominē pesimisms.

Lielo uzņēmumu vidū dominējošs ir optimisms – 55 punkti, bet pārējās uzņēmēju grupas dominē pesimisms. Vispesimistiskākie ir mikrouzņēmumi.

Vissliktāk jūtas vietējā kapitāla uzņēmumi, bet ārvalstu uzņēmumi optimistiskāk.

Visdziļākais pesimisms ir to uzņēmēju vidū, kuri strādā pilsētās, bet ne Rīgā. Ievērojams pesimisma līmenis ir Latgalē – indeksa vērtība ir 42,8 punkti, kas ir ļoti zems rādītājs. Pēdējā ceturksnī palielinājies Kurzemes strādājošo uzņēmumu pesimisms.

Eksportētāji jūtas ievērojami labāk nekā tie, kuri nenodarbojas ar eksportu, liecina pētījums.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra