Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pabeigusi projektu sākotnējo vērtēšanu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, informē CFLA.

Apstiprināti vai apstiprināti ar nosacījumu ir 40 projektu, un tajos plānotais kopējais ERAF ieguldījums pārsniedz 23,1 miljonu eiro.

Visus apstiprinājumu saņēmušos projektus paredzēts īstenot viedās specializācijas jomās (RIS3), proti, visi iesniedzēji ir apstrādes rūpniecībā strādājoši uzņēmumi vai arī nekustamā īpašuma attīstītāji, kuri iznomā telpas nomniekiem (apstrādes uzņēmumiem), kuri darbojas kādā no viedās specializācijas jomām.

Sākotnēji apstiprināto 40 projektu skaitā ir arī projekti, kuri apstiprināti ar nosacījumu, bet 37 no kopumā iesniegtajiem 77 projektiem nav izturējuši konkurenci un ir noraidīti dažādu trūkumu vai neatbilstību dēļ.  

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra