49 uzņēmumiem būs pieejams finansējums investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās par kopējo summu vairāk nekā 8 miljoni latu.

Komersanti finansējumu saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanās ēkās ietvaros. Konkursa mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot ražošanas ēku siltināšanu, veicot ieguldījumus ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās un veicot apkures sistēmas maiņu no fosilās apkures sistēmas uz atjaunojamajiem energoresursiem.

Maksimālā summa, ko var saņemt viens uzņēmums, ir pusmiljons latu. Pašu uzņēmumu līdzfinansējums ir 55% lielajiem komersantiem un 45% mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem. Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projektu īstenošanas uzraudzību veic Vides investīciju fonds.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra