Ekonomikas ministrija izstrādājusi un šodien saskaņošanai nodevusi vēl vienu jauno ES fondu atbalsta programmu Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, informē EM.

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos. Programmai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 21,7 miljoni eiro.

Programmas ietvaros atbalstu plānots sniegt ražošanas telpu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai apstrādes rūpniecības komersantu vajadzībām.

Projekta iesniegumus varēs iesniegt apstrādes rūpniecības komersanti, lai izveidotu ražošanas telpas savām vajadzībām; komersanti, kuri nodarbojas ar industriālā nekustamā īpašuma iznomāšanu un izveidotās telpas iznomās apstrādes rūpniecības mazajiem un vidējiem komersantiem.

Projektus varēs īstenot republikas un novadu pilsētās, kurās pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2015. gada sākumā bija vismaz 10 000 cilvēku, vai 10 km attālumā no šo pilsētu robežas.

Maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 1,3 miljoni eiro. Lai nodrošinātu investīciju vienlīdzīgāku sadali Latvijas teritorijā, sākotnēji paredzēts atbalstīt pa vienam projekta iesniegumam katrā pilsētā, kas atbilst programmas nosacījumiem, un atlikušais finansējums tiks piešķirts nākamajiem projekta iesniegumiem ar augstāko punktu skaitu katrā pilsētā.

Lai varētu saņemtu ERAF līdzfinansējumu, projektu īstenotājiem būs jānodrošina, ka izbūvētajās, rekonstruētajās vai renovētajās ražošanas telpās ir uzsākta ražošana apstrādes rūpniecībā, kā arī radītas jaunas darbvietas.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir iesniegti izskatīšanai ES fondu uzraudzības komitejas apakškomitejā 2015.gada 29.oktobrī.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra