Plānveidīgi veicot elektrotīkla rekonstrukciju un atjaunošanu, šogad kopumā Rīgā AS Sadales tīkls realizēs 71 investīciju projektu, elektrotīkla attīstībā ieguldot 20,2 miljonus eiro, informē uzņēmums.

Lai paaugstinātu iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu, šogad jau noslēgusies apakšstacijas Krasts rekonstrukcija, bet apakšstacijā Salamandra darbi vēl turpinās, savukārt savu laiku nokalpojušās elektrolīnijas šogad kopumā plānots atjaunot 101 km garumā – izbūvēt jaunas vidējā sprieguma 10kV (kilovoltu) kabeļu līnijas 55 km garumā, jaunas zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 46 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 34 transformatoru apakšstacijas.

Lai elektrotīkls būtu drošs un efektīvs, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus. Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.

«AS Sadales tīkls rūpīgi izvērtē katra investīciju projekta nozīmi iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanā, jo, kā jebkuru inženiertehnisko iekārtu, arī elektrotīkla droša un nepārtraukta ekspluatācija nav iespējama bez periodiskām pārbaudēm, remontdarbiem un atjaunošanas. Gan šogad, gan arī nākamajos gados Rīgā AS Sadales tīkls realizēs apjomīgus elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projektus, investīcijās ik gadu ieguldot vairāk nekā 7 miljonus eiro. Īpaša uzmanība tiek pievērsta elektrotīkla atjaunošanai Rīgas vēsturiskajā centrā, jo aptuveni 60% bojājumu kabeļu elektrotīklā rodas kabeļu izolācijas novecošanas dēļ, un, tikai savlaicīgi atjaunojot elektrotīklu, mēs spēsim paaugstināt elektroapgādes drošumu un kvalitāti,» skaidro AS Sadales tīkls attīstības direktors Rolands Lūsveris.
Lielākais darbs Rīgā šogad tiek veikts un turpināsies arī nākamajos gados pilsētas vēsturiskajā centrā, kur ekspluatācijā 177 km garumā ir saglabājies pagājušā gadsimta sākumā izbūvētais 3x220V sistēmas elektrotīkls. Šāds elektrotīkls ir sastopams tikai Rīgas vēsturiskajā centrā un nodrošina ar elektroapgādi vairāk nekā 32 000 lietotāju. 62% no šī elektrotīkla pārsniedz 40 gadu lietošanas ilgumu un tā uzturēšanai AS Sadales tīkls nepieciešamas īpašas iekārtas un elektroietaises, bet tīkla tehniskais stāvoklis apgrūtina gan jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūvi, gan lietotāju iespējas, izmantot mūsdienīgas iekārtas, kā arī tajā nav iespējama viedo skaitītāju uzstādīšana.

Veicot rekonstrukciju, elektrotīkls tiek pārveidots uz 0,4kV sprieguma tīklu, tomēr, lai lietotāji pilnībā spētu izmantot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu elektroenerģiju un paaugstināt savu īpašumu energoefektivitāti, liela nozīme ir ēku iekšējo elektrotīklu sakārtošanai atbilstoši šim spriegumam, kas ir jāveic ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, jo lielākajā daļā denacionalizēto vai privatizēto namu elektroinstalācija ir saglabājusies no pagājušā gadsimta, kas sākotnēji bija paredzēts vien apgaismojuma nodrošināšanai.

AS Sadales tīkls vēsturiskā elektrotīkla rekonstrukcijā ik gadu plāno ieguldīt vairāk nekā 3 miljonus eiro.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra