Pērn AS Olainfarm konsolidētā peļņa sasniedza 12,2 miljonus eiro, bet nekonsolidētā peļņa pārsniedza 11,4 miljonus eiro, liecina uzņēmuma padomes paziņojums Nasdaq Riga.

Lai gan visa gada garumā bija pamatotas cerības, ka izdosies sasniegt gadam noteiktās peļņas prognozes, attiecīgi 15 un 14 miljonu eiro apmērā, straujais Krievijas rubļa kursa kritums 2014. gada beigās, kā arī citu valūtu negatīvās svārstības kopumā Sabiedrībai radīja 4,5 miljonus eiro lielus zaudējumus, kas sākotnēji noteikto peļņas prognožu sasniegšanu padarīja faktiski neiespējamu.

Padome ir vērsusi valdes uzmanību uz to, ka šie valūtas zaudējumi ir vēl viens piemērs tam, cik svarīga sabiedrības stabilai attīstībai ir tālāka tās noieta tirgus diversifikācija.

Neskatoties uz to, ka 2014. gada laikā nopietni ekonomiski satricinājumi skāra četrus uzņēmumam svarīgus tirgus, sabiedrībai izdevās kāpināt tās realizācijas apjomus gandrīz visos no tiem. Tā rezultātā par vairāk nekā 20% ir audzis arī sabiedrības apgrozījums kopumā.

Pateicoties augošajam aptieku tīklam, kā arī meitas uzņēmuma SIA Silvanols darbībai 2014. gada laikā AS Olainfarm ir vēl vairāk nostabilizējusi savas pozīcijas Latvijas tirgū, tam kļūstot par otro nozīmīgāko tirgu.

2014. gada laikā katru piekto eiro Olainfarm saņēma par produkcijas realizāciju Latvijā, un katru trešo eiro – par produkcijas realizāciju Eiropas Savienības valstīs.

Ražošanas procesu modernizācijā divu gadu laikā ir panākti būtiski uzlabojumi, tad tuvāko gadu laikā ir vēl daudz darāmā arī ražošanas infrastruktūras sakārtošanā, kas ne tikai būtiski uzlabos vides aizsardzības standartu ievērošanu sabiedrībā, bet, piesaistot pieejamos finanšu līdzekļus, dos arī ievērojamu ekonomisku efektu, norāda padome.

Ņemot vērā šo nepieciešamību tuvākajos gados turpināt investīcijas, tajā skaitā ar ražošanu saistītā sabiedrības infrastruktūrā, kā arī joprojām nestabilo situāciju sabiedrībai būtiskos noieta tirgos, padome aicina apturēt dividenžu izmaksu. Situācijai nepasliktinoties padome varētu aicināt no 2015.gada peļņas izmaksāt dividendes 17,5% apmērā no peļņas.

Padome turpina uzmanīgi sekot pēdējā laika notikumu attīstībai Krievijā, kas joprojām ir lielākais sabiedrības noieta tirgus. Lai arī nepieciešams aktivizēt darbu pie noieta tirgus diversifikācijas, lai mazinātu atkarību no tāda šobrīd nestabila tirgus, kā Krievija, nevajadzētu samazināt vai aktivitātes tajā. Tā vietā, diversifikācija būtu panākama uz lielāka realizācijas pieauguma rēķina citās valstīs. Par vienu no īpaši efektīviem veidiem padome joprojām uzskata tāda līdzīga profila uzņēmuma iegādi, kura noieta tirgi būtiski atšķirtos no sabiedrības noieta tirgiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra