29. aprīlī beidzas AS Latvenergo meitassabiedrības AS Sadales tīkls valdes locekļa Ilvara Pētersona pilnvaru termiņš, liecina AS Latvenergo paziņojums Nasdaq Riga.

Izmaiņas ir apstiprinātas AS Sadales tīkls akcionāru sapulcē 21.aprīlī.

Jauns valdes loceklis tiks izvēlēts atklātā nominācijas procesā.

AS Sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju objektiem, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas, veic elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams.

Sadales pakalpojumu sniegšanai AS Sadales tīkls izmanto zemsprieguma un vidsprieguma iekārtas. Apmēram trešo daļu no sadales sistēmas veido vidsprieguma tīkls un apmēram divas trešdaļas zemsprieguma tīkls. Elektrotīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina 26 764 transformatoru apakšstacijas un 443 sadales punkti.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 tūkstoši kilometru. AS Sadales tīkls ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā – uzņēmumā strādā 2550 cilvēki.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra