AS SAF Tehnika grupas, konsolidētais neto apgrozījums 2014./2015. finanšu gadā sasniedzis 12,85 miljonus eiro, kas ir par 827 tūkstošiem eiro, jeb par 6,9% lielāks nekā iepriekšējā 2013./2014. finanšu gadā, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Grupa noslēdza 2014./2015. finanšu gadu ar 1,279 miljonu eiro peļņu, kas ir par 1,15 miljoniem eiro vairāk, salīdzinot ar 127 tūkstošu eiro peļņu, kas bija grupas iepriekšējā 2013./2014. finanšu gada 12 mēnešu rezultāts.

SAF Tehnika grupā ietilpst Latvijā reģistrētā AS SAF Tehnika, mātes sabiedrībai pilnībā piederošais ASV reģistrētais meitas uzņēmums SAF North America LLC, kā arī ASV reģistrēts uzņēmuma SAF Services LLC.

Grupa pārskata gadā strādāja pie specifisku klientu vajadzību izzināšanas un identificēšanas, attīstot nišas produktu piedāvājumu. Papildus ieņēmumi tika gūti, izstrādājot specifisku klientu pieprasītu funkcionalitāti SAF Tehnika produktiem un sniedzot tehniskas konsultācijas tīklu plānošanā un izbūvē. Ir skaidri saskatāms pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.

Pārskata gadā SAF Tehnika veica sava 50% kopuzņēmuma SAF Services atlikušo daļu atpirkšanu, tādējādi kļūstot par SAF Services 100% īpašnieku. Grupa nākotnē plāno izmantot SAF Services citu, jaunu SAF Tehnikas produktu virzīšanai Ziemeļamerikas tirgū.

Eksports veidoja 97,26% no apgrozījuma un bija 12,5 miljoni eiro. Pārskata periodā grupas produkcija tika eksportēta uz 89 pasaules valstīm.

SAF Tehnika ir saglabājusi finansiālo stabilitāti. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz gada beigām (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 4,32 miljoni eiro. Daļu brīvo naudas līdzekļu 1,89 miljonu eiro apmērā grupa izvietojusi īstermiņa ieguldījumu veikšanai. Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu sastādīja – 238 tūkstošus eiro.

Pārskata gadā grupa investēja 445 tūkstošus eiro IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

SAF Tehnika valde ierosina dividendēs izmaksāt vienu miljonu eiro, bet pārējos 223 tūkstošus eiro saglabāt kā nesadalīto peļņu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra