Ik dienu AS Sadales tīkls saskaras ar trešo personu – būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes saimniecisko darbu veicēju, izraisītajiem elektrotīkla bojājumiem un šogad visā Latvijā ir reģistrēti 414 šādi gadījumi, informē AS Sadales tīkls.

Trešo personu izraisītos elektrotīkla bojājumus AS Sadales tīkls reģistrē visā Latvijā un visbiežāk tie ir negadījumi, kad ar tehniku bojāti gaisvadu elektrolīniju balsti un sarauti vadi (šogad reģistrēti 208 gadījumi) vai bojātas kabeļu līnijas – šogad reģistrēti 137 gadījumi. Gaisvadu elektrolīnijas visbiežāk tiek bojātas, neuzmanīgi veicot mežizstrādes un lauksaimniecības darbus, bet kabeļu līnijas – nesaskaņotu rakšanas vai būvniecības darbu laikā. Tomēr tikpat bieži elektroapgādes traucējumi rodas, ja ar tehniku tiek bojātas virszemes būves - transformatoru apakšstacijas, kabeļu un elektroenerģijas uzskaites sadalnes.

Lai novērstu trešo personu izraisītos elektrotīkla bojājumus un atjaunotu elektrotīklu - kā bojāto balstu, tā elektroenerģijas uzskaites sadalni, neērtības izjūt arī iedzīvotāji un uzņēmumi, kuriem uz laiku, kamēr AS Sadales tīkls darbinieki veic elektrotīkla infrastruktūras atjaunošanu, tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Ja lauku teritorijās lietotāju skaits, kuriem elektroapgāde tiek traucēta, ir neliels, tad elektrotīkla bojājums apdzīvotās vietās un pilsētās ietekmē no vairākiem simtiem līdz pat tūkstošiem lietotāju.

Īpaši laikietilpīgi un sarežģīti ir kabeļu līniju bojājumi, kuri rodas, veicot nesaskaņotus rakšanas darbus, kā arī neievērojot darbu veikšanas tehnoloģiskās prasības. AS Sadales tīkls, veicot reģistrēto kabeļu līniju bojājumu analīzi, secina, ka 53% no tiem notiek, neievērojot nepieciešamās drošības prasības, kas liecina par paviršu darba kultūru, tādēļ, palielinoties pazemes inženierkomunikāciju īpatsvaram, saimniecisko darbu veicējiem vienlaikus jāpaaugstina rakšanas darbu izpildes kvalitāte, stingri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un saņemot nepieciešamos saskaņojumus. Tādējādi rakšanas darbu laikā īpaši svarīgi ir ievērot maksimālu piesardzību un pareizus darba paņēmienus, jo mehāniski bojāta kabeļa ārējā apvalka dēļ kabelī iekļūst ūdens, kas sabojā izolāciju un izraisa īsslēgumu ar elektroapgādes traucējumu klientiem. Tāpat mehāniski izraisīts kabeļu līnijas bojājums var izsaukt paaugstinātu spriegumu, kas, savukārt, var izraisīt papildu bojājumus gan uzņēmuma elektrotīklā, gan sabojāt mājsaimniecību elektroiekārtas.

Drošības noteikumi ir jāievēro, gan veicot saimnieciskos darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, gan vietās, kur elektroapgādi nodrošina kabeļu līnijas. Tikpat atbildīgi jārīkojas, plānojot jebkādus rakšanas darbus. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS Sadales tīkls visā Latvijā turpina veikt plānveidīgu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi zemē ieraktos kabeļos, līdz ar to mainās ne vien kopējais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās vieta.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra