Vēršoties pret atdarinājumiem un negodīgu konkurenci, SIA Spilva pēdējo 10 gadu laikā 3 reizes ir mainījis burciņu dizainu un 4 reizes – populārāko produktu burciņu etiķetes.

Atdarinātāju biežāk kopētie produkti ir Spilvas tomātu mērces; atdarinājumi sastopami arī zupu, dresingu un citās uzņēmuma ražoto produktu kategorijās, informē kompānija.

«Atdarinātāju iecienītākie Spilvas produkti, protams, ir tie, kuriem ir vislielākās tirgus daļas. Maldinot pircēju – atdarinot Spilvas burciņu un etiķešu dizainu, burtveidolu un arī produkta nosaukumu, atdarinātāji cenšas paņemt kādu daļu no Spilvas produkta tirgus. Protams, daļa pircēju, kuri maldināšanas rezultātā ir iegādājušies atdarinājumu, turpmāk īpaši pievērš uzmanību produkta izskatam un cenšas turpmāk nopirkt iecienīto produktu; tomēr šādi gadījumi ietekmē tirgus daļu un atļauj kopētājiem nopelnīt uz tirgus līderu rēķina. Ir bijuši gadījumi, kad Spilvā saņemam kritiku no pircējiem par produktu, kurš izrādās nav Spilvas produkts, bet ir atdarinājums, un kritizētājs to nav pamanījis,» situāciju komentē Spilvas mārketinga direktore Dana Erciņa-Užāne. Lai pasargātu produktus no negodīgas konkurences, Spilvas ražojumiem ne tikai tiek regulāri mainīts dizains, kas, protams, prasa papildu investīcijas, bet arī attiecīgās preču zīmes un to dizaini tiek reģistrēti Latvijas Republikas Patentu valdē.

«Ja runājam par cīņu pret atdarinājumiem vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu, tad jāsaka, ka Latvijas likumdošana pilnībā atbilst ES prasībām, kā arī starptautisko līgumu prasībām, un tiesa izskatot lietas ņem vērā ES Tiesas praksi. Šādās lietās  liela loma ir fakta konstatēšanai, proti, ka atdarinājums tik tiešām ir sajaucami līdzīgs. Atdarinājuma vai apzīmējuma sajaucamā līdzība tiek konstatēta, ņemot vērā patērētāju uztveri. Kā saprotams, patērētāju uztveri novērtēt nav vienkārši, liela loma ir  noformējumu salīdzināšanai, it īpaši to pirmajam iespaidam uz patērētāju, to kopīgiem un būtiskiem elementiem, produkta atpazīstamībai tirgū, noformējuma atšķirtspējai pašai par sevi un arī  pašu produktu līdzībai. Teiktais attiecas uz atdarinājumiem, sajaucami līdzīgiem apzīmējumiem, nevis uz viltošanu, kad nav šaubu, ka produktu marķējums ir identisks vai gandrīz identisks, šādā gadījumā pārkāpējam bez civiltiesiskās  atbildības draud arī administratīvā un pat kriminālatbildība,» skaidro SIA Patentu aģentūra KDK  pārstāve Ņina Dolgicere.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra