Katru gadu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtē elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS Augstsprieguma tīkls atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp tās veiktos pasākumus neatkarības nodrošināšanai un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka AS Latvijas elektriskie tīkli spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma.

Izvērtējot komersantu sniegto informāciju, SPRK secina – AS Augstsprieguma tīkls atbilst sertificēšanas prasībām un tās veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami.

AS Augstsprieguma tīkls ir ievērojusi Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās prasības neatkarības nodrošināšanai. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS Augstsprieguma tīkls rīcībā esošais personāls, tehniskie un finanšu resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi. AS Augstsprieguma tīkls ir izstrādājusi un ievēro pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu un pilda tai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.714/2009 noteiktos pienākumus.

Regulatora uzmanības lokā nav nonākusi tāda informācija vai dokumenti, kas liecinātu, ka AS Latvijas elektriskie tīkli nespēj nodrošināt finansējumu pārvades sistēmai vai nespēj sadarboties ar AS Augstsprieguma tīkls.

AS Augstsprieguma tīkls noteiktajā termiņā irpildījusi SPRK lēmumā par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu ietvertos nosacījumus.

AS Augstsprieguma tīkls no AS Latvijas elektriskie tīkli ir pārņēmusi pārvades sistēmas pamatlīdzekļu apkalpošanu un uzturēšanu darba kārtībā, pārvades sistēmas attīstību, jaunu tīklu izbūvi, kā arī esošo tīklu pārbūvi un atjaunošanu. AS Augstsprieguma tīkls ir pārskatījusi ar AS Latvenergo noslēgtos līgumus par ārpakalpojumu sniegšanu un informējusi par ārpakalpojumu izvēles pamatojumu. Ievērojot to, ka būtiskākās izmaiņas AS Augstsprieguma tīkls darbībā saistībā ar Sertificēšanas lēmuma izpildi notikušas 2014.gada beigās un 2015.gada sākumā, minēto nosacījumu izpilde praksē vērtējama nākamajā novērtēšanas periodā – 2015.gadā.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam pārvades sistēmas operators katru gadu SPRK noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām, savukārt elektroenerģijas sistēmas īpašnieks katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma. AS Augstsprieguma tīkls kā vienīgais neatkarīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Latvijā tika sertificēta 2013.gadā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra