Stājušies spēkā Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumi, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā apakšpasākumiem: Meža ieaudzēšana, Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana un Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Uz atbalstu var pretendēt meža zemes un zemes īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kā arī pašvaldības.

Projektus atbalsta pasākumiem varēs iesniegt pec to izsludināšanas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Vairāk par ES atbalsta pasākumiem varēs uzzināt Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajos informatīvajos semināros vai pie Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistiem rajonos.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra