Rīgas apgabaltiesa pēc 16 tiesas sēdēm divu gadu garumā ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Martina Bertolta Flika prasību un atcelt visus iepriekš piemērotos nodrošinājuma līdzekļus, kas liedza veikt izmaiņas Air Baltic Corporation kapitālā un kas pastarpināti ietekmēja līdzekļu atgūšanas procesu Latvijas Krājbankas kreditoriem.

Tāpat tiesa lēma no B.Flika piedzīt par labu Latvijas Krājbankai tiesāšanās izdevumus, informē Krājbankas maksātnespējas administratora pārstāvis Oskars Fīrmanis.

Martins Bertolts Fliks kā bijušais BAS 50% kapitāldaļu turētājs 2013. gada sākumā cēla prasību pret Satiksmes ministriju un Latvijas Krājbanku par 2011. gada 30. novembrī noslēgtā AS Air Baltic Corporation akciju pirkuma līgumu, kas slēgts starp Latvijas Krājbanku, BAS un Satiksmes ministriju, atzīšanu par spēkā neesošo. Venlaikus B.Fliks lūdza atzīt nevis savas, bet gan BAS īpašuma tiesības uz minētajām Air Baltic Corporation akcijām, lai gan viņš vairs nebija BAS dalībnieks.

«Latvijas Krājbanka ir iesaistīta desmitos tiesas procesu gan Latvijā, gan ārvalstīs, kur norit cīņa par naudas atgūšanu. Šis ir viens no procesiem, kurš vismaz pirmajā instancē noslēdzies mums pozitīvi un palielina iespējas iegūt līdzekļus, lai turpinātu norēķināšanos ar kreditoriem,» atzīmē KPMG Baltics pārstāve Una Petrauska.

Pēc šī Rīgas apgabaltiesas sprieduma Latvijas Krājbankas BAS vārdā pārdotās Air Baltic Corporation akcijas joprojām paliek valsts īpašumā.

Kopumā no Latvijas Krājbankas maksātnespējas iestāšanās brīža atgūti līdzekļi aptuveni 229,1 milj. eiro apmērā. 222,8 mil. eiro jau ir atmaksāti bankas lielākajam kreditoram Noguldījumu garantiju fondam.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra