Eiropas Komisija (EK) izsludina Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta otro projektu konkursu, kurā būs pieejami vairāk nekā 7,6 miljardi eiro investēšanai transporta projektos.

6,5 miljardi ir paredzēti valstīm, kuras var pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem, informē EK.

Junkera kolēģijai sākot otro darba gadu, EK rīkojas, lai papildus stimulētu investīcijas Eiropā, un izsludina otro uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros, atvēlot vairāk nekā 7,6 miljardus eiro svarīgu transporta projektu finansēšanai. 6,5 miljardi eiro ir atvēlēti projektiem dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, lai šīs valstis labāk integrētu iekšējā tirgū. Līdztekus investīciju plānam , ar kuru Komisija nāca klajā 2014. gada novembrī, un it īpaši jaunajam Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF) ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu ir paredzēts gādāt, lai Eiropā netrūktu ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai, kas ir Komisijas priekšsēdētāja Žana KlodaJunkera prioritāte.

Priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kurš atbild par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju, sacīja: «Komisijas investīciju plāns paredz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļu optimālu izlietošanu. Transporta infrastruktūrā ir ārkārtīgi vajadzīgi ieguldījumi, un šodienas paziņojums par vairāk nekā 7,6 miljardu eiro vērto finansējumu būtiskiem transporta projektiem ir lieliskas ziņas. Aicinu projektu virzītājus izmantot jaunā konsultāciju centra palīdzību, lai labi sagatavotu savus priekšlikumus, un priekšlikumus iesniegt projektu portālā, kuru atklās janvārī.»
ES transporta komisāre Violeta Bulca piebilda, ka «efektīvi, gudri un ilgtspējīgi veikti pārvadājumi ir būtiski Eiropas konkurētspējai. Ar šo jauno konkursu uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem mēs ne tikai vēlamies atlasīt ūdensceļu vai dzelzceļu projektus, bet mūsu mērķis ir arī radīt darbvietas un veicināt izaugsmi. Koncentrējoties uz t.s. kohēzijas valstīm, vēlamies, lai Eiropā būtu labāki transporta savienojumi un padziļināts iekšējais tirgus — vēl viena Komisijas prioritāte.»

Lai būtu sinerģija ar citām Komisijas prioritātēm, piemēram, digitālo vienoto tirgu, šīgada projektu konkursā īpaša uzmanība ir veltīta novatoriskam transportam. Vispārējais finansējums (1,1 miljards eiro visām 28 dalībvalstīm) ir pieejams projektiem, kas saistīti ar intelektiskām transporta sistēmām un satiksmes vadības sistēmām, kā ERTMS(dzelzceļš), SESAR (aviotransports) vai RIS (ūdensceļu transports).

T.s. kohēzijas finansējums (6,5 miljardi eiro 15 dalībvalstīm) būs papildinājums šīm prioritātēm un būs pieejams svarīgiem infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar ilgtspējīgiem transporta veidiem, tādiem kā dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu transports. Šis viss ir paredzēts tam, lai īstenotu Komisijas prioritāti izveidot enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata aizsardzības politiku.

Atbalstu piešķirs konkursa kārtībā kā ES līdzfinansējumu pēc rūpīgas projektu novērtēšanas un atlases. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 16. februārim. Rezultātus publicēs līdz 2016. gada vasarai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra