Viļņā notikušajā Baltijas Ministru Padomes Transporta un sakaru komitejas vecāko amatpersonu sanāksmē Latvijas Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Vigo Legzdiņš ieteica pievērst lielāku uzmanību joprojām nesakārtotajam robe?šķērsošanas jautājumam, lai likvidētu ilgstošu gaidīšanu uz triju valstu kopīgajām robe?ām, — informē SM Preses un informācijas nodaļas vadītāja Sarma Kočāne. Sanāksmē tika runāts par triju valstu interešu saskaņošanu tālākai Eiropas transporta tīkla attīstībai, gatavojoties iestāties Eiropas Savienībā. Amatpersonas atbalstīja kopīgu sadarbību dzelzceļa projekta Rail Baltica priekšprojekta izpētei, lai apzinātu tehniski ekonomisko pamatojumu un iespējamo ietekmi uz vidi. Tika noformulēts vienots triju Baltijas valstu viedoklis Eiropas transporta ministru konferencei, kas maija beigās notiks Bukarestē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra