Satiksmes ministrija, kā VAS Latvijas Dzelzceļš (LDz) akcionārs, ir apstiprinājusi nominācijas komisijas izvirzīto Aiņa Stūrmaņa kandidatūru LDz valdes locekļa amatā ar šā gada 18.jūliju, informēja ministrijā.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas mājas lapā ievietoto sludinājumu tika saņemti seši pieteikumi VAS Latvijas Dzelzceļš valdes locekļa amatam. Konkurss tika organizēts divās kārtās. Uz otro kārtu tika uzaicināti divi pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas.

Nominācijas komisijas lēmums par kandidāta atbilstību tika pieņemts saskaņā ar konkursa nolikumā apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, ņemot vērā pirmajā un otrajā kārtā iegūto punktu kopsummu un nominācijas komisijas locekļu individuāliem vērtējumiem.

Nominācijas komisija, kura sastāvēja no Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvja, neatkarīgā eksperta no LDDK, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas pārstāvja, nolēma ieteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izvirzīt Aini Stūrmani valsts akciju sabiedrības Latvijas Dzelzceļš valdes locekļa amatam.

Ainis Stūrmanis ir ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu ekonomikā Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko sakaru un muitas institūtā un ekonomista kvalifikāciju Muitas vadīšanas specializācijā Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko sakaru un muitas institūtā. Līdzšinējā darba pieredze: AS LatRailNet valdes priekšsēdētājs, SIA LDz infrastruktūra valdes priekšsēdētājs, attīstības direktors, finanšu direktors.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra