Lai uzlabotu starptautisko pārvadājumu pieejamību un kvalitāti Baltijas jūras reģionā, transporta un loģistikas centri, tai skaitā septiņas ostu pārvaldes, strādās kopā projektā Amber Coast Logistics.

No 14. līdz 15. februārim Ventspilī notiks projekta Amber Coast Logistics darba grupas sanāksme, kurā piedalīsies visu 20 projekta partneru pārstāvji no sešām valstīm.
Projekta galvenais mērķis ir attīstīt multimodālus loģistikas centrus un veicināt satiksmi starp valstīm Baltijas jūras reģionā. Galvenā Ventspils brīvostas pārvaldes plānotā aktivitāte projektā ir pētījuma veikšana par multimodālajiem transporta koridoriem Baltijas jūras austrumu piekrastē, tai skaitā esošās un potenciālās kravas plūsmas (konteineri, ro-ro), to virzieni, kā arī atsevišķo koridoru izmaksas.

Projekta Amber Coast Logistics vadošais partneris ir Hamburgas osta, un tajā kopumā iesaistīti 20 partneri no Vācijas, Dānijas, Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas un citām valstīm, apvienojot septiņas ostu pārvaldes, loģistikas centrus, transporta jomā iesaistītās valsts iestādes un pētniecības institūtus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra