Plānots, ka turpmāk elektroniskā veidā varēs izsniegt atkārtotu atļauju dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētiem transportlīdzekļiem uz noteiktu laiku.

Šādu atļauju varēs saņemt, ja tā tiks pieprasīta atkārtoti un tajā netiks mainīti atļaujā jau noteiktie parametri. VAS Latvijas Valsts ceļi atļauju elektroniskā veidā izsniegs, ja pirms tam tiks saņemts apliecinājums par attiecīgās valsts nodevas samaksāšanu.

Tas nozīmē, ka atkārtotas atļaujas nebūs jāizsniedz, elektroniskā veidā tiks pagarināts tās termiņš.

«Ar šiem grozījumiem tiek mazināts administratīvais slogs – pārvadātājiem vairs nebūs jātērē laiks, lai atnāktu pēc atkārtotas atļaujas, bet Latvijas Valsts ceļiem – lai sagatavotu to», norāda satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS).

To paredz valdības sēdē atbalstītie grozījumi Ministru kabineta par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem.

Noteikumu grozījumu paredz arī izsniegt atļaujas bez termiņa ierobežojuma transportlīdzekļiem (bez kravas), kuri ir reģistrēti Latvijā un kuru augstums no brauktuves virsmas, garums vai platums pārsniedz noteiktos lielumus.

Taču minētās beztermiņa atļaujas saņemšanai paliek spēkā ierobežojumi, ka transportlīdzekļa kopējais garums nepārsniedz 24 metrus platums nepārsniedz 4 metrus, bet augstums no brauktuves virsmas – 4,5 metrus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra