Baltijas valstu satiksmes ministri Tallinā paraksta nolīgumu par sadarbību starptautisko dzelzceļa pasažieru un kravas pārvadājumu jomā.

Nolīgums paredz attīstīt un uzlabot ekonomisko, administratīvo un tehnisko sadarbību starptautiskā dzelzceļa transporta jomā, informē Satiksmes ministrija. Iecerēts, ka tas veicinās vienotību noteikumos, standartu, procedūru un organizācijas metožu izmantošanā attiecībā uz dzelzceļa ritošo sastāvu, personālu, infrastruktūru un palīgdienestiem, kā arī sekmēs sadarbību projekta Rail Baltica (RB) ieviešanā.

Ministri vienojās, ka ir svarīgi uzaicināt Poliju pievienoties projektam, lai pilnībā īstenotu jauno Rail Baltica koridoru. Tāpat tika nolemts arī aicināt Eiropas Savienības koordinatoru nekavējoties uzsākt sarunas, lai panāktu vienošanos par koordinēšanu, ņemot vērā visus RB projekta aspektus.

Tā kā jautājumi, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu, ir komplicēti, visām partnervalstīm, būtu jāveic nepieciešamie centieni, lai teritorijas plānošanas procesus šai dzelzceļa līnijai pabeigtu līdz 2015.gadam.

Savukārt kopuzņēmuma, par ko vienojās Ministru prezidenti viņu kopīgajā paziņojumā, izveidei jau nākamā gada janvārī paredzēts izveidot īpašu darba grupu ar diviem pārstāvjiem no katras valsts, un šai grupai jāizstrādā detalizēti plāni par kopuzņēmuma vadības struktūru, juridisko statusu, akcionāru līgumu, finanšu jautājumiem un darbības izmaksām, koordināciju īstermiņa un ilgtermiņa darba plānos.

Atbalstot šīs darba grupas aktivitātes, jāveic izpēte, ko līdzfinansē Eiropas Savienība saskaņā ar pašreizējo finanšu shēmu (2007–2013), lai sagatavotu detalizētu dokumentāciju par RB kopuzņēmumu. Savukārt turpmākai projekta koordinēšanai kopumā jāizveido starpministriju koordinācijas grupa vismaz vecāko ierēdņu vadībā.

Rail Baltica mērķis ir nodrošināt drošu, ātru un augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm un lielākajiem Rietumeiropas ekonomikas, administratīvajiem un kultūras centriem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra