A/s Pasažieru vilciens (PV) izsludinātā jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu piegādes konkursa uzvarētājs Spānijas kompānija Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) paudusi gatavību pēc iespējas ātrāk slēgt līgumu par vilcienu piegādi un uzturēšanu 30 gadu garumā.

Jau vēsīts, ka pērnā gada 6. decembra valdības sēdē lemts, ka Ministru kabinets neiebilst pret PV līguma slēgšanu ar CAF, ja tiks izpildīti astoņi nosacījumi. Viens no nosacījumiem ir - administratīvajai rajona tiesai jānoraida Šveices uzņēmuma Stadler Bussang AG lūgums piemērot pagaidu noregulējumu un apturēt Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pieņemto lēmumu atļaut slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju. Pretēji plānotajam rīt, 11. janvārī, tiesas lēmums nebūs pieejams, jo saslimusi viena no trim tiesnesēm, kas pērnā gada nogalē skatīja Stadler sūdzības lietu.

CAF tika pasludināts par iepirkumu konkursa uzvarētāju pērnā gada 18. augustā. Šo PV lēmumu IUB apstrīdēja Stadler, kas 17. novembrī iesniedza arī sūdzību tiesā par IUB lēmuma pamatotību. līguma apspriešana tika pabeigta 21. novembrī, kad tika parakstīts saskaņošanas protokols starp PV un CAF.

«Arī šobrīd CAF apliecina savu vēlmi parakstīt līgumu ar a/s PV, lai varētu uzsākt elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ražošanu un piegādi pēc iespējas ātrākā laikā,» teikts CAF paziņojumā.

Lai slēgtu līgumu, bez iepriekš minētā nosacījuma - Stadler lūguma apturēt IUB iepirkumu noraidīšanas -  jābūt ievērotiem vēl septiņiem MK izvirzītiem nosacījumiem: PV valdei sarunās ar konkursa uzvarētāju jāpārliecinās par ritošā sastāva uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu pamatotību un valsts interesēm atbilstošu efektivitāti, nepalielinot izmaksas valsts budžetā dotācijām pasažieru pārvadājumiem; PV valdei jānodrošina visu ar iepirkumu saistīto procedūru atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem un konkursa nolikumam, kā arī jānodrošina valsts interesēm maksimāli atbilstoša līguma sagatavošana.

Ceturtais nosacījums - PV valdei jānodrošina konkursa uzvarētāja piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai, kā arī pasažieru pārvadājumu drošības standartiem un vispārīgo prasību vagonu standartiem, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām nepieciešamo aprīkojumu; piektais nosacījums - PV valdei jāpanāk rakstisks juridiski saistošs apliecinājums jebkādā juridiskā formā no konkursa uzvarētāja par noteikta apjoma ritošā sastāva ražošanas nodrošināšanu Latvijā.

Tāpat noteikts, ka PV valdei jānodrošina Eiropas Komisijas noteikto prasību izpildi; jāgūst dokumentāli pierādījumi par to, ka Eiropas Komisija ir noraidījusi vai atstājusi bez tālākas virzības Stadler sūdzību.

Astotais nosacījums - PV jāiesniedz Satiksmes ministrijai pietiekami pierādījumi par 6. decembra valdības sēdes protokollēmumā doto uzdevumu izpildi, un Ministru kabinetam, atkārtoti izskatot jautājumu, jāgūst pārliecība par to izpildi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra