Rīgas un Ventspils brīvostās, kā arī Liepājas un Rēzeknes speciālajās ekonomiskajās zonās, nodokļu atvieglojumi būs arī no 2017. gada, lēmusi Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome.

Savukārt drīzumā gaidāms Eiropas Komisijas (EK) valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu piedāvājums. Šobrīd, lai saņemtu maksimālu valsts atbalsta intensitāti, IKP uz vienu iedzīvotāju jābūt mazākam par 45% no ES vidējā rādītāja. Latvijas Tranzīta biznesa asociācija vēlas, lai Latvijas puse rosinātu to palielināt līdz 55%. DB jau rakstījis, ka atbilstoši patlaban spēkā esošajiem tiesību aktiem Rīgas un Ventspils brīvostas, kā arī Liepājas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) var darboties līdz 2017. gada beigām.

Pēc autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto (LA) lūguma padome izteica atbalstu LA un Krievijas starptautiskās autopārvadātāju asociācijas ASMAP projektam prāmju līniju attīstīšanai no Latvijas ostām. Projekts paredz arvien vairāk piesaistīt Krievijas autopārvadātājus, lai tie izmantotu Latviju kā tranzītvalsti.

Tā kā privātajiem dzelzceļa pārvadātājiem ir problēmas saņemt kravu vilcienus no Krievijas uz Latvijas ārējās robežas, tiek gatavots starpvaldību nolīgums starp abām valstīm. Ir notikušas vairākas dokumenta saskaņošanas un nolīgumu paredzēts parakstīt līdz šā gada beigām. Līdzīgs nolīgums jāsagatavo arī ar Baltkrieviju.

Padomes locekļi tika iepazīstināti ar paveikto galveno tranzīta autoceļu remontā un rekonstrukcijā, kā arī plāniem līdz 2013. gadam. Satiksmes ministrijas pārstāvji informēja padomi arī par ES fondu apguves gaitu TEN-T transporta ass Maskava–Rīga–Ventspils attīstīšanā un tuvākajiem plāniem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra