Līdz šā gada maija beigām Privatizācijas aģentūrai (PA) Ekonomikas ministrijā ir jāiesniedz priekšlikumi par a/s Ventspils nafta valats kapitāldaļu privatizāciju. To paredz ekonomikas ministra un PA valsts pilnvarnieka A. Kalvīša nosūtītā vēstule PA ģenerāldirektoram A. Ozolniekam. Pēc aģentūras Leta ziņām, šis uzdevums PA ir jāveic sadarbībā ar konsorciju Raiffeisen Investment AG. Šiem priekšlikumiem jābūt saskaņotiem ar a/s Ventspils nafta kontrolpakaetes īpašnieku a/s Latvijas naftas tranzīts. Bez tam pēc A. Kalvīša un Rīgas Fondu biržas prezidenta G. Kokoreviča tikšanās panākta vienošanas, ka Rīgas Fondu birža divu nedēļu laikā sagatavos savus priekšlikumus tālākai a/s Ventspils nafta valsts kapitāla daļu privatizācijai. Šobrīd valstij pieder 43,62 % uzņēmuma akciju, no kuriem 5 % rezervēti — a/s Latvijas naftas tranzīts, tādējādi privatizācijai valsts var piedāvāt tikai 36,62 % Ventspils naftas akciju.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra