Valsts policijai uzticētas plašākas autotransporta kontroles funkcijas sakarā ar Autotransporta inspekcijas likvidāciju.

Tā kā no šā gada 1. aprīļa plānots likvidēt Satiksmes ministrijas padotības iestādi Autotransporta inspekciju, tās funkcijas nododot Valsts policijai, izstrādāta jauna Autopārvadājumu kontroles kārtība.

Plānots, ka Valsts policija varēs kontrolēt, vai tiek ievēroti komercpārvadājumu un pašpārvadājumu noteikumi, pasažieru pārvadājumu (regulārie un neregulārie starptautiskie, un tālsatiksmes) noteikumi, bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi, kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumi, kā arī starptautisko autopārvadājumu līgumos noteikto prasību ievērošanu.
Tāpat Valsts policija varēs pārbaudīt transportlīdzekļu faktisko masu, ass slodzi un gabarītus, transportlīdzekļu riepas un sakabes stāvokli, autovadītāju darba un atpūtas režīmu u.tml.

Jaunos noteikumus bija nepieciešams izstrādāt, jo Autopārvadājumu likumā tika svītrota norma par Autotransporta inspekcijas kompetenci. Noteikumi nemainīs pārējo autopārvadājumu kontroles dienestu kompetenci.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra