Tiks nodrošināta iespēja Eiropas Kopienas atļaujas, tās kopijas un autovadītāja atestāta starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā saņemšanai pieteikties elektroniski.

Tas atvieglos attiecīgo dokumentu saņemšanu un nodrošinās lielākas ērtības iesaistītajām personām, tāpēc ir izstrādāti grozījumi noteikumos Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā. Minētie grozījumi otrdien, 21.jūnijā, tika pieņemti Ministru kabineta sēdē.

Lai elektroniski pieteiktos Eiropas Kopienas atļaujas, tās kopijas vai autovadītāja atestāta saņemšanai, būs jāizmanto e-pakalpojums: jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma Autotransporta direkcijas (ATD) tīmekļvietnē, tādējādi samazinot administratīvo slogu pārvadātājiem un uzlabojot Autotransporta direkcijas darba efektivitāti. Elektronisko dokumentu apmaiņai un personas identitātes pārbaudei paredzēts izmantot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Pārvadātājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem tiek saglabāta arī iespēja iesniegumu minēto dokumentu saņemšanai iesniegt personiski ATD, vai to nosūtīt pa pastu.

Izstrādātie grozījumi paredz, ka termiņu lēmuma pieņemšanai par Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanu noteiks Administratīvā procesa likums.

Tāpat arī grozījumi paredz svītrot prasību uzrādīt autovadītāja darba atļaujas kopiju, jo pārliecināties par to, ka personai ir atļauja strādāt Latvijā, ir iespējams Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā Darba atļauju reģistrā.

Tiek arī konkretizēti nosacījumi un termiņi, kādos pārvadātājam ir jāinformē kompetentā iestāde un kādos tiek anulēta Eiropas Kopienas atļauja, tās atļaujas kopija un autovadītāja atestāts.

Šā gada janvāra sākumā, saskaņā ar ATD datiem, bija 4636 licencēti autopārvadātāji un  to rīcībā bija 21927 autotransporta līdzekļi komercpārvadājumu veikšanai. Kravu pārvadātājiem, kas kā autovadītājus nodarbina trešo valstu pilsoņus, ir izsniegti 1762 autovadītāju atestāti.


 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra