Andris Vilks, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Latvijas ostu kopējais kravu apgrozījums šā gada pirmajos piecos mēnešos, salīdzinot ar analoģisku periodu pērn, ir samazinājies par 0.7% un bija 24.0 miljoni tonnu. No kravu grupām apgrozījuma kritums ir fiksēts lejamkravām, par 16.2%. To nosaka jēlnaftas pārkrauto apjomu kritums, savukārt naftas produkti ir pārkrauti par 10.1% vairāk. Beramkravu apjomi piecos mēnešos ir auguši par 20.1% un bija 7.9 miljoni tonnu, savukārt ģenerālkravu apjomi palielinājušies par 19.9% un bija 4.5 miljoni tonnas. Lielākajā Latvijas ostā Ventspilī kravu apgrozījums ir samazinājies par 12%, taču jāsaka, ka mēnesi no mēneša kritums attiecībā pret iepriekšējo gadu samazinās, kas dod reālu pamatu cerībām, ka gada beigās sasniegtais rādītājs būs aptuveni pērnā gada līmenī. Rīgas un Liepājas ostas turpina dinamiski palielināt pārkrauto kravu apjomu. Rīgā piecos mēnešos bija pārkrauts par 15.6% vairāk nekā pērn, bet Liepājā kravu apgrozījums palielinājās par 40%. Ventspils osta nav vienīgā, kuras kravu apgrozījums samazinās. Tāpat ne sevišķi spožus rezultātus uzrāda divas citas lielākās Baltijas jūras austrumu piekrastes ostas, Tallina un Pēterburga. Tallinas ostā piecos mēnešos ir pārkrauts aptuveni tāds pats apjoms kā pērn, bet Pēterburgā ir novērojams kravu apgrozījuma kritums par 7%, kas galvenokārt ir saistīts ar to, ka osta nespēj tikt galā ar kravu plūsmu. Tā rezultātā ekspeditori pārorientē tās uz citām ostām. Veiksmīga gada pirmā puse ir Klaipēdai, kurā pārkrauts par 7.9% vairāk nekā pērn. Neraugoties uz kravu apgrozījuma kritumu, Latvijas ostu sasniegtais rezultāts ir vērtējams pozitīvi un ļauj prognozēt, ka gada otrajā pusē Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms pārsniegs pērn paveikto. Joprojām straujš pieaugums vērojams kravu pārvadājumos pa dzelzceļu. VAS Latvijas dzelzceļš šā gada piecos mēnešos pārvadāja 20.7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 16.8% vairāk nekā šai pašā laika posmā pērn. Pārvadāto kravu pieaugumu visbūtiskāk ietekmē tranzītā pārvadāto naftas produktu apjoma palielināšanās. Gada pirmajos piecos mēnešos naftas produkti tika pārvadāti 10.4 miljoni tonnu apjomā, kas ir par 17.5% vairāk nekā pērn. Tāpat pieaugums fiksēts vēl divos svarīgākajos kravu veidos. Minerālmēslu pārvadājumi palielinājās par 2.8% un bija 3.0 miljoni tonnu, savukārt akmeņogles tika transportētas 2.8 miljoni tonnu apjomā, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugums par 55.6%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra