Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš tikko ir uzsākusi vēl vienu Kohēzijas fonda finansēta projekta realizāciju – Pārmiju pārvedu nomaiņa– pārmiju piegāde.

Projekts paredz laika posmā līdz 2015.gada nogalei Austrumu–Rietumu un Rail Baltica koridoros nomainīt 180 pārmijas. Pārmijas, kas ir viens no svarīgākajiem sliežu ceļu un staciju elementiem, intensīvas satiksmes rezultātā nolietojas, tāpēc kustības drošības apsvērumu dēļ ātrums pār nolietotu pārmiju būtu jāsamazina. Šāds ātruma samazinājums nozīmētu visa  transporta koridora caurlaides spēju samazināšanos, skaidro uzņēmumā.

2013.gada rudenī tika izsludināts konkurss par 180 pārmiju pārvedu komplektu piegādi. Konkursā savus piedāvājumus iesniedza divi uzņēmumi: Latvijas un Austrijas kopuzņēmums voestalpine VAE Rīga un Spānijas uzņēmums Talleres Alegria S.A. Par labāko tika atzīts voestalpine VAE Rīga piedāvājums par kopējo summu 7,8 milj. eiro. 2014. gada 19.martā tika parakstīts līgums par pārmiju komplektu ražošanu un piegādi.

Savukārt darbu izpildītājs būs VAS Latvijas dzelzceļš koncerna meitas sabiedrība SIA LDZ infrastruktūra, ar kuru līgums par kopējo summu 6,3 milj. eiro tika noslēgts šā gada 29. maijā.

Kopējais projekta budžets ir 16,2 milj. eiro, no kuriem Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 13,5 milj. EUR. Iepirkuma rezultātā ir izveidojies līdzekļu ietaupījums 2,1 milj. eiro apmērā, kas tiks izmantots papildus pārmiju pārvedu komplektu piegādei un iebūvei sliežu ceļā.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitassabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Apsardze.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra