Turpmāko trīs gadu laikā Latvijas Dzelzceļš (LDz) kopīgi ar sadarbības partneriem Latvijā – Rīgas Tehnisko universitāti un SIA Composite Constructions, kā arī Latvijas Vides aizsardzības fondu – īstenos zinātniski tehnoloģisko pilotprojektu trokšņu sienas radīšanā gar dzelzceļa sliedēm.

Kā norāda LDz, sienas specifika un materiāli būs inovatīvi un izstrādāti specifiski 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa trokšņu mazināšanai. Sienu viena kilometra garumā būvēs Rīgā Aizkraukles līnijas atzarā, un to paredzēts pabeigt 2015. gadā.

Finansiālu atbalstu projekta Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņu pārvaldībā īstenošanai, LDz ieguvis piedaloties Eiropas Savienības vides un dabas projektu atbalsta programmas LIFE+ konkursā.

Paredzēts, ka trokšņu siena taps trīs posmos. Tuvākajā laikā tiks uzsākta starptautiskās dzelzceļa trokšņu novērtēšanas metodes RMR (Reken en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai - Dzelzceļa satiksmes radītā trokšņa mērījumi un aprēķini, holandiešu val.)  piemērošana un mērījumu precizēšana 1520 mm sliežu platuma dzelzceļam Latvijā un ritošajam sastāvam, informē uzņēmums.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu un Eiropas Savienības direktīvām ar RMR metodi Latvijas dzelzceļam tiek izstrādātas trokšņu stratēģiskās kartes, skaidro LDz. Esošā RMR metode radīta 1435 mm sliežu platuma specifikai, tādēļ nepieciešama tās adaptācija mūsu dzelzceļa specifikai. Mērījumus un metodes adaptāciju Latvijas apstākļiem  veiks RTU pētnieki.

Paralēli RTU veiktajiem dzelzceļa trokšņu mērījumiem uzņēmums SIA Composite Constructions, analizējot iegūtos datus, strādās pie kompozītmateriālu izstrādes, no kā Latvijā tiks veidota trokšņa siena. Paredzēts, ka jaunizstrādātajiem materiāliem par 10 – 20 % jāspēj mazināt dzelzceļa radītie trokšņi, kā arī tie būs videi un cilvēkiem draudzīgi, norāda LDz.

Savukārt trokšņa sienas optimālas konstrukcijas modelēšanu noteiktajā dzelzceļa posmā un faktisko trokšņu līmeņu mērījumus veiks uzņēmums, kurš uzvarēs  šī darba veikšanai izsludinātā konkursā.

Projekta noslēguma etapā ap trokšņu absorbētāju paredzēts veidot «zaļo» sienu – īpaši atlasītu, trokšņus visefektīvāk absorbējošu koku sugu stādījums.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra