Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Rīgas brīvostai, Ventspils brīvostai un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei iesniegt projekta iesniegumus Kohēzijas fonda (KF) finansējuma saņemšanai, lai īstenotu pasākumus drošības līmeņa uzlabošanai ostās un novērstu problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā.

Ar KF fonda līdzfinansējumu lielajās ostās varēs veikt molu, viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu pārbūvi un atjaunošanu, kā arī iegādāties iekārtas un izbūvēt infrastruktūru ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai. Tāpat finansējums paredzēts transporta infrastruktūras attīstīšanai -  autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecībai. Plānots, ka atbalsta programmas ietvaros tiks rekonstruēti 12 km ielu un dzelzceļa. Atbalstīta tiks arī lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība.

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 87 191 324 eiro, tai skaitā KF finansējums – 74 112 625 eiro un privātais finansējums – vismaz 13 078 699 eiro.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases ietvaros, kas norisināsies līdz 2017. gada nogalei, projektus var iesniegt Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, savukārt specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra