A/s Liepājas autobusu parks vērsies Iepirkumu uzraudzības birojā ar sūdzību par, viņuprāt, negodīgu konkurenci Zemgales plānošanas reģiona iepirkumā par pasažieru pārvadājumiem Dobeles pārvadājumu tīklā.

«Esam veikuši atkārtotu iesniegto dokumentu izvērtēšanu, apzinājuši neatkarīgu nozares ekspertu un iepirkumu speciālistu viedokli, kuri arī norāda uz iepirkumu komisijas nepilnvērtīgo darbību, objektīva lēmumu pieņemšanai nepieciešamās informācijas nepieprasīšanu un nevēlēšanos nodrošināt valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu. Balstoties uz mūsu pamatoto sūdzību, Iepirkumu uzraudzības birojs šobrīd vērtē Zemgales plānošanas reģiona lēmuma atbilstību normatīviem, kas ietver vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret konkursa dalībniekiem,» informē LAP valdes priekšsēdētājs Gundars Kristapsons.

Viņš uzskata, ka Liepājas autobusu parkam (LAP) ir liegta iespēja sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu ar autobusiem Dobeles pārvadājumu tīklā, atrodot nebūtiskus ieganstus un tehniskās dokumentācijas nepilnības. LAP aptaujājis arī nozares ekspertus, kas piekrituši, ka nav loģisks un argumentēts pamatojums, kādēļ Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā iepirkumu konkursā par uzvarētāju atzīts Dobeles autobusu parks (DAP). Tas viss liecina par negodīgas konkurences pazīmēm vai nekompetenci tik specifiskos un resursietilpīgos iepirkumos, teikts LAP izplatītajā paziņojumā.

Konkursā par pārvadājumiem Dobeles pārvadājumu tīklā piedalījās trīs pretendenti, kur diviem pretendentiem summas bija salīdzinoši līdzīgas, atšķirībā no DAP, taču tika izvēlēts pretendents, kurš ir dārgākais. Līdz ar to valstij būs jāiegulda divreiz vairāk līdzekļu nekā gadījumā, ja izvēlētos kādu no citiem pretendentam, norāda LAP.

Iepirkuma procedūras ietvaros pieprasīta papildu informācija - nodoma protokols, kas apliecina par autoparka, remontbāzes un automazgātavas atrašanos Dobelē. Iespējams, apzināti netika pieprasīta informācija par aprēķiniem, jo nelielas tehniskas kļūdas dēļ, kas nemaina iesniegto dokumenta būtību, bija iespējams noraidīt LAP piedāvājumu, uzsver LAP.

Jāsecina, ka šo faktu kopums gala rezultātā vainagosies ar ievērojamu tarifu kāpumu Dobeles novada iedzīvotājiem, tiks samazināti maršruti šajā reģionā, kā arī notiks valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izšķērdēšana, brīdina LAP.

A/s Liepājas autobusu parks piedāvājums tika izslēgts no turpmākas dalības konkursā saskaņā ar nolikumu, Db.lv situāciju komentēja Zemgales plānošanas reģiona administrācijā. «Pirmkārt, netika iesniegta pilna informācija - uzrādītais peļņas un zaudējumu aprēķins bija nepilnīgs, kas viesa pamatotu neuzticību pretendentam. Konkrēti, iespējams apzināti, nebija uzrādītas, kā konkursa nolikums prasa, administrācijas izmaksas, kas tādējādi ļauj mākslīgi samazināt gan līguma cenu, gan pakalpojumu pašizmaksu. Otrkārt, netika iesniegti nolikumā prasītie detalizēti finanšu aprēķini,» norāda ZRP administrācija, uzsverot, ka pretenzija ir nepamatota. Turklāt ZRP apgalvo, ka biļešu cenu pieaugumu un iespējamo reisu samazināšanu šā konkursa rezultāti neietekmēs.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra