19. jūnija vakarā Liepājas ostā atkal ieveda un pie ostas 43. piestātnes pietauvoja panamax tipa kuģi Yannis Gorgias, kas ir līdz šim  lielākais kuģis, kas apmeklējis Liepājas ostu.

Pirmo reizi Liepājas ostā tas ienāca 2010. gada 20.oktobrī. Kuģis Yannis Gorgias  kuģo zem Maltas karoga un būvēts 2009. gadā. Kuģa garums ir 229 m,  platums 36,8 m, iegrime 8.87 m, bet DW 87 392.

Lielais kuģis atvedis nedaudz vairāk nekā 25 tūkst. tonnas sojas no Argetīnas. Kā informēja LSEZ AS Liepājas osta LM komercdirektors Aleksandrs Vaļums, tā kā Liepājas ostas padziļināšana vēl nav pabeigta, tad kuģis ienāca atkal ar nepilnu kravu. Daļa kravas nokrauta Arhusā Dānijā.

Tāpat Aleksadrs Vaļums atzina, ka  jautājums par  Panamax tipa kuģu ienākšanu ar pilnu kravu ir jārisina kompleksi. Pirmkārt, ir svarīgi padziļināt ostu, bet tikpat svarīgi  ir izbūvēt beramkravu termināla otro kārtu, lai varētu uzglābāt lielāku kravu daudzumu.  Šobrīd  notiekot intensīvi būvdarbi, lai noteiktajos termiņos izbūvētu Dan store beramkravu termināla otro kārtu.  

AS Liepājas osta LM ir lielākā Liepājas ostas stividorkompānija, kas šā gada piecos mēnešos ir pārkrāvusi 687 204,50  tonnas, kas ir par 33,3 % vairāk nekā 2010. gada pirmajos pieces mēnešos. Savukārt Liepājas ostas padziļināšana jāpabeidz līdz 2011. gada 1.oktobrim.

* DW - dead weight – kravnesība vai ietilpība

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra