Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldes apstiprinātais budžets 2012. gadam ir 22 milj. latu. Lielāko pašu ieņēmumu daļu veido ostas maksa, kura tiek plānota saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu – pieci miljoni tonnu.

Līdz šim ostas vēsturē lielākais kravu apgrozījums bija 2003.gadā -  4,86 miljoni tonnu.

LSEZ pamatbudžets nākamgad plānots 12,8 milj. latu, un tas ir par 4,7 % lielāks nekā šogad. Ieņēmumu sadaļā pieaugumu veido ieņēmumi no kuģošanas, kā arī citiem pakalpojumiem. Pārējo Liepājas SEZ pārvaldes budžetu 2012. gadam veido ES Kohēzijas fonda finansējums ostas padziļināšanas projekta pabeigšanai un Karostas kanāla attīrīšanas projekta uzsākšanai.

Liepājas SEZ pārvaldes 2012.gada pamatbudžets, salīdzinot ar šā gada budžetu, plānots par 0,6 milj. latu lielāks. Lielāko pašu ieņēmumu daļu veido ostas maksa, kura tiek plānota saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu, kā arī ostu maksas tarifiem. Kopā ostas nodevu summa latos prognozēta par 1,46 milj. latu lielāka nekā šogad plānotā.

Otrs lielākais pašu ieņēmumu postenis ir maksa par telpu un teritoriju iznomāšanu. Kopā SEZ teritorijā ir noslēgti 150 dažādi nomas līgumi ar 111 firmām un fiziskām personām. Lielāko ieņēmumu daļu – 82.9 % - veido nomas līgumi ostas teritorijā, savukārt nomas maksas par SEZ teritoriju ir 16,8 % no kopējiem nomas ieņēmumiem.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmas un ieguldījumu finansēšanai 2012.gadā no pašu ieņēmumiem paredzēts novirzīt 45,6 %.

2012.gadā nav paredzētas izmaiņas LSEZ pārvaldes darba samaksā.

Kravu apgrozījums Liepājas ostā:

1991. -  -
1992. -  0,11 milj. tonnas
1993. -  0,43 milj. tonnas
1994. -  1,10
1995. -  1,44
1996. -  1,61
1997. -  2,29
1998. -  2,30
1999. -  2,32
2000. -  2,96
2001. -  3,26
2002. -  4,32
2003. -  4,86
2004. -  4,47
2005. -  4,51
2006. -  4,00
2007. -  4,04
2008. -  4,19
2009. -  4,38
2010. -  4,38
2011. -  4,50

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra