Liepājas un Ventspils lidostām valdība noteikusi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statusu, kā arī lidostas teritorijas robežas. Tam ir būtiska nozīme tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, informē Satiksmes ministrija.

To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi par SIA Aviosabiedrība Liepāja lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto izmantošanu un noteikumi par SIA Ventspils lidosta lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto izmantošanu. Tos otrdien, 5. jūlijā, apstiprināja valdības sēdē.

Liepājas un Ventspils lidostas ir iekļautas Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN-T). Nosakot lidlaukiem valsts nozīmes statusu un veicinot to attīstību, tiks sekmēta reģiona izaugsme un ātrāka sasniedzamība, kas pozitīvi ietekmēs investīciju piesaisti abām pilsētām un visa Kurzemes reģiona uzņēmējdarbības nozarēm.

Abām lidostām ir pieredze iekšzemes lidojumu apkalpošanā, taču jāatzīmē, ka Liepājā apkalpoti arī starptautiskie lidojumi, piemēram, uz Kopenhāgenu, Hamburgu u.c.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam paredz Liepājas, Ventspils un Daugavpils lidostas izveidot par Baltijas jūras reģiona mēroga gaisa satiksmes mezgliem, nodrošinot gaisa satiksmi ar citām reģiona galvaspilsētām un lielākajām pilsētām.

Ministru kabineta sēdē atbalstīti arī tehniski precizētie noteikumi par VAS Starptautiskā lidosta Rīga lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (vairāk šeit).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra