Lietuvas Transporta ministrija apstiprinājusi, ka tā meklē investorus, kuri vēlas piedalīties jaunas dziļūdens ostas būvniecībā.

Ostas izbūvi iecerēts veidot kā valsts un piesaistītā investora koncesijas projektu, ziņo portstrategy.com. Iecerēts, ka jaunā osta būs 17 m dziļa, salīdzinot - Klaipēdas osta ir tikai 14,5 m dziļa. Projekta priekšizpēte ir jāpabeidz 2012. gada pavasarī. Kā potenciālās ostas izbūves vietas tiek skatīta Melnrage un Būtiņģe. Projekta ideja jau esot iesniegta Ķīnas Transporta ministrijā. Uz Ķīnu kā kravu īpašnieci, kuras iesaistīšana ostas attīstībā varētu garantēt kravu apgrozījumu, cerējušas arī Latvijas ostas, vairākkārt uzaicinot Ķīnas valdības delegācijas.

Db.lv jau rakstīja, ka projekta priekšizpētei piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Līdz šā gada 1. jūlijam Lietuvas Ministru Kabinets plāno pieņemt rezolūciju par ostas celtniecību. Lietuvā ir tikai viena jūras osta - Klaipēdā, kuras attīstību ierobežo pilsēta.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra