No nākamā gada autopārvadātāji drīkstēs atteikties no autoostas pakalpojumu izmantošanas, lēma Ministru kabinets.

Turpmāk pasažieru apmaiņu apdzīvotās vietās reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos nebūs jāveic tikai autoostā – to varēs veikt arī pieturvietās ārpus autoostas, kaut arī apdzīvotā vietā ir izveidota autoosta, paredz valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Pieturvietas ārpus autoostas noteiks pasūtītājs, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību.

Tas radīs priekšnosacījumus autoostu darbībai konkurences apstākļos, veicot klientu (pārvadātāju, pasažieru) piesaistīšanas pasākumus, piedāvājot klientiem plašāku un pievilcīgāku pakalpojumu klāstu par objektīvākām un pieejamākām cenām, norāda Satiksmes ministrija (SM).

Par iebraukšanu autoostas teritorijā, kā arī par citiem autoostas sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp par biļešu tirdzniecību no pārvadātājiem, tiek iekasēta maksa, kura ietilpst izmaksās, kas tiek kompensētas no valsts budžeta, ja pārvadātājam radušies zaudējumi.

Šobrīd autoostas atrodas monopolstāvoklī un pārvadātāju uzņēmumiem nav iespējas izvēlēties lētākus pakalpojumus vai arī atteikties no autoostas pakalpojumu izmantošanas, ja tas nav lietderīgi un pārvadātājam vai valstij rada papildus zaudējumus.

Latvijā patlaban ir reģistrētas 35 autoostas, kamēr Vācijā ir tikai viena, bet Lietuvā – četras, norāda SM. Tikmēr par iebraukšanu šajās autoostās un autoostas pakalpojumu izmantošanu (biļešu tirdzniecību) kopumā gada laikā pārvadātāji izlieto ap trīs milj. Ls, kas attiecīgi tiek kompensēti no valsts budžeta.

Lielai daļai autoostu nav būtiska loma sabiedriskā transporta pasažieru apkalpošanā, to darbība nav balstīta uz komerciāliem principiem, lai piesaistītu klientus, piedāvātu papildus pakalpojumus un saņemtu papildus ienākumus, secina SM. Šīs autoostas faktiski pastāv tikai uz valsts dotāciju rēķina.

Tāpat, ir konstatēts, ka daļā autoostu pārdoto biļešu apjoms, salīdzinot ar autobusā pārdoto biļešu apjomu, ir ļoti neliels. Līdz ar to autoostu pakalpojumu izmantošana vairums gadījumos ir neefektīva, papildus zaudējumus nesoša un tā nav attaisnojama arī no sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanas viedokļa, jo pasažieru apmaiņu šādās vietās ir iespējams veikt labiekārtotās pieturvietās.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra