Uzņēmumu reģistrs reģistrējis liegumu a/s Latvijas Naftas Tranzīts (LNT) kapitāldaļām.

Liegums noteikts ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu, apmierinot a/s LNT akcionāru a/s Ventbunkers un Global Oil Services Limited lūgumu par prasības nodrošināšanu pret iespējamām Jāņa Hāzes, Aivara Gobiņa, Aritas Lindes, Rudolfa Meroni, Ginta Laiviņa - Laivenieka, Alvja Hāzes un Anstisa Deivida Gaja (Anstis David Guy) nelikumīgām darbībām, informē a/s Latvijas Naftas tranzīts pārstāvis Aleksandrs Niklass.

Tiesa aizliegusi minētām personām pieteikt Uzņēmumu reģistrā izmaiņas a/s LNT padomes un valdes sastāvā bez Komercreģistrā reģistrētās LNT valdes atbilstoši Komerclikuma prasībām sastādīta un parakstīta akcionāru saraksta, kas ietver informāciju par akcionāriem, kuri piedalījušies LNT akcionāru sapulcē, kurā lemts par attiecīgajām izmaiņām. No 2011. gada 23. janvāra LNT valdes locekļa statusā vada Aleksejs Ovods.

Tiesa aizliegusi pieteikt Uzņēmumu reģistrā izmaiņas par «..grozījumiem LNT statūtos, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, koncernu līguma noslēgšanu, sabiedrības reorganizāciju vai sabiedrības darbības izbeigšanu, sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, sabiedrības vērtspapīru emisiju vai konversiju, bez komercreģistra reģistrētās LNT valdes, atbilstoši Komerclikuma prasībām sastādīta un parakstīta akcionāru saraksta, kas ietver informāciju par akcionāriem, kas piedalījusies LNT akcionāru sapulcē, kurā lemts par grozījumiem statūtos, pamatkapitāla samazināšanu vai palielināšanu, sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju».

Prasības pamatojumā a/s Ventbunkers un Global Oil Services Limited, kas kopā pārstāv 68,18% no balsstiesīgā LNT kapitāla, norāda, ka bijusī uzņēmuma vadība, Šveices advokāts Meroni un viņa līdzgaitnieki, nelikumīgi sasaukusi akcionāru ārkārtas sapulci un, lai maldinātu LR Uzņēmumu reģistru, viltojusi dokumentos par 62,48% akcionāru dalību sapulcē.
Prasītāji norādīja, ka šo personu darbība a/s Ventbunkers un Global Oil Services Limited nodarījuši1,66 miljonu latu zaudējumus.

Db.lv rakstīja, ka saskaņā ar Rīgas Apgabaltiesas lēmumu arestēti Šveices advokāta un Latvijas tranzītbiznesa konfliktos iesaistītā Rūdolfa Meroni un viņa līdzgaitnieku finanšu līdzekļi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra