Ir piemēri, kad Latvija neizmanto iespējas piemērot pārejas periodus ES prasību ieviešanai. Latvija gribēja jau pirms iestājas ES (no šā gada) pilnā apmērā ieviest ES minimālo smagā transporta nodevu (aptuveni 300 Ls par kravas automašīnu), kaut, piemēram, Grieķijai piešķirts divu gadu pārejas periods, kura laikā šī nodeva ir tikai 65 % apmērā. «Mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs, bet nedrīkst to uzreiz palielināt divas reizes — tad uzņēmēji aizietu pa burbuli!» atzīmēja Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas prezidents Valdis Trēziņš. «Ja ko tādu ievieš, tad jāsamazina citi izdevumi.» Viņš gan baidās, ka šādas nodevas ieviešana ir neizbēgama, jo Latvija apņēmusies ar 2003. gadu visus normatīvos aktus saskaņot ar ES prasībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra