Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžets palielināts par teju trīs tūkstošiem Ls un šogad būs 392,7 tūkstoši Ls, lēmis Ministru kabinets.

Iecerēts arī palielināt plānoto budžeta pieprasījumu 2012. un 2013. gadam no 332 tūkstošiem Ls līdz 375,9 tūkstošiem Ls, no kuriem darbinieku atlīdzībai paredzēti 291,5 tūkstoši Ls, bet precēm un pakalpojumiem 74,4 tūkstoši Ls.

Finansējuma pieaugums saistīts ar Dzelzceļa likumā noteikto prasību veikt pārrēķinu no plānotā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma apjoma par 2010. gadu uz faktisko finansējuma apjomu par 2010. gadu, kā arī plānojamā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma apjoma prognozes nākamajam 2012. gadam, norāda Satiksmes ministrija.

Tikmēr 2010. gada līdzekļu atlikums 57,7 tūkstošu Ls apmērā ir novirzīts 2011. gada precizētajos izdevumos. Ar šiem līdzekļiem paredzēts palielināt kapitālos izdevumus – vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu) eksaminācijas sistēmas un dzelzceļa speciālistu atestācijas sistēmas modernizācijai, kā arī palielināt kārtējo izdevumu sadaļu – pakalpojumi, lai nodrošinātu tekošo izdevumu apmaksu un nodrošinātu ekspertu dalību Eiropas Komisijas un Eiropas dzelzceļa aģentūras darba grupās.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra