Valsts dzelzceļa administrācijas 2011. gada budžets tiks palielināts par teju 2000 latiem, kā arī tiks palielināts plānotais budžeta pieprasījumu 2012. un 2013. gadam no 221,4 tūkstošiem Ls līdz 250,6 tūkstošiem Ls, lēmis Ministru kabinets.

Nākamgad Valsts dzelzceļa administrācija iecerējusi tērēt darbinieku atalgojumam 121,7 tūkstošus Ls, bet precēm un pakalpojumiem 83,6 tūkstošus Ls. 2012. gadā iespējama situācija, kad Valsts dzelzceļa administrācijai nepieciešamais finansējums būtiski palielināsies sakarā ar topošo Eiropas Komisijas lēmumu par dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistra pārkārtošanu atbilstoši jaunajiem Eiropas Savienības kopējiem standartiem, norāda Satiksmes ministrija.

Valsts dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa transporta nozarē. Dzelzceļa administrācijas galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē, tā pilda arī nozares regulatora lomu.

Valsts dzelzceļa administrācija izsniedz dzelzceļa kravu pārvadātāju licences; saskaņo dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līguma projektus; veicina pārvadātāju efektīvu un racionālu darbību; izskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju domstarpības par infrastruktūras jaudas sadali, par aizliegumu no privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai vai piekļūšanas ierobežojumu un pieņem abām pusēm saistošus lēmumus; sekmē konkurenci dzelzceļa pārvadājumos un veic kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, kā arī veic citus uzdevumus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra