Ventspils pilsētas dome nolēmusi palielināt SIA Ventspils lidosta pamatkapitālu, ieguldot nekustamo īpašumu – zemes gabalu un uz tā esošo skrejceļu.

SIA Ventspils lidosta pamatkapitāla palielināšana saistīta ar to, ka kapitālsabiedrība īsteno Ventspils lidostas attīstības projektu, kura ietvaros plānots pagarināt Ventspils lidlauka skrejceļu līdz 1500 m, pilnveidot drošības joslas un veikt esošās infrastruktūras rekonstrukciju un modernizēšanu. Ventspils lidostas attīstības projekta īstenošana sekmēs saimniecisko darbību pilsētā un ļaus attīstīt gaisa satiksmi, kā arī nodrošināt transporta infrastruktūras attīstību un transporta pakalpojumus saimnieciskās darbības attīstībai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,25 milj.Ls (neskaitot PVN), 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 1,9 milj.Ls plānots līdzfinansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Ventspils lidlauka skrejceļš atrodas Ganību ielā 115, Ventspilī, kas ietilpst valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā, un projekta īstenošanai nepieciešamajai zemei ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā, norāda pašvaldība.

SIA Ventspils lidosta ir kapitālsabiedrība, kurā 100 % kapitāla daļas pieder Ventspils pilsētas domei.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra