Ministra, īpašu uzdevumu ministra, ministru prezidenta biedra automašīnu maksimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nedrīkstēs pārsniegt 530 latu mēnesī, bet maksimālā iegādes cena – 16,5 tūkstošus latu bez PVN.

(Papildināts ar nozares viedokli)

To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais instrukcijas projekts par dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtību. Kārtību, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un to padotībā esošās iestādes, nomā un iegādājas vieglos automobiļus ministrijas funkciju nodrošināšanai, šodien atbalstīja valdība. Jāpiebilst, ka līdz šim bija aizliegts dienesta vieglos automobiļus iegādāties valsts pārvaldes iestāžu īpašumā.

Valsts sekretāra, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, parlamentārā sekretāra, Valsts kancelejas direktora, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja, Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka, Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas un Valsts kancelejas un ministrijas padotībā esošas iestādes vadītāja (ja strādājošo skaits iestādē ir lielāks par 100) automašīnu maksimālā nomas maksa mēnesī nedrīkstēs pārsniegt 500 latus bez PVN, iegādes cena – 14,5 tūkstošus latu. Pārējo amatpersonu un darbinieku automašīnu maksimālā nomas maksa noteikta 400 lati mēnesī bez PVN, bet iegādes maksa – 12,5 tūkstošus latu.

Slēdzot automobiļa nomas līgumu vai iegādājoties automobili, ministrijām būs jāņem vērā arī attiecīgajā gadā noteiktais maksimāli pieļaujamais ogļskābo gāzu (CO2) izmešu līmenis.

Līdz ar jauno kārtību valsts pārvaldes iestādes turpmāk varēs izvēlēties tai atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko risinājumu autotransporta nodrošināšanai, norāda Finanšu ministrija. Valdības sēdē ministrijas pārstāvji stāstīja, ka pēc premjera Valda Dombrovska izdotās rezolūcijas veiktas pārrunas ar industrijas pārstāvjiem, kuri par piedāvātajiem nosacījumiem izteikušies pozitīvi.

Vienlaikus automašīnu nomu un tirgotāju pārstāvji norādījuši, ka instrukcijas projektā iekļautās maksimālās nomas maksas iespējams samazināt par aptuveni 5%, kā arī būtu jānosaka automašīnu klases – vidējā klase un kompaktā klase, atkarībā no amata.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra