Lai realizētu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projektu, Satiksmes ministrija (SM) plāno iegādāties vairākus zemes gabalus Ķeguma, Ogres un Lielvārdes novados.

To paredz Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts. Kopumā plānots iegādāties 7 zemes gabalus par 92 tūkstošiem latu.

Minēto zemes gabalu īpašnieki ir piekrituši pārdot valstij īpašumus par taisnīgu atlīdzību, kas noteikta, pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumu. Pēc zemes gabalu iegādes tie tiks ierakstīti zemesgrāmatā uz SM vārda.

Izdevumi, kas saistīti ar zemes vienību pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no valsts budžeta apakšprogrammas Kohēzijas fonda finansētie ierobežotās atlases VAS Latvijas Valsts ceļi realizētie projekti (2007-2013) projekta E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem.

Rekonstrukcijas projekta gaitā izbūvēs divlīmeņu krustojumus, kas atvieglos un padarīs drošāku transporta kustību pa šoseju.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra