Satiksmes ministrija (SM) iegādāsies vairākus zemes gabalus Ķeguma, Ogres un Lielvārdes novados, lai realizētu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projektu.

Zemesgrāmatā uz Satiksmes ministrijas vārda tiks ierakstīti zemes gabali par kopējo summu 95,3 tūkst. Ls apmērā. Rekonstrukcijas projekta gaitā tiks izbūvēti divlīmeņu krustojumi.

Minēto zemes gabalu īpašnieki ir piekrituši pārdot valstij īpašumus par atlīdzību, kas noteikta, pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumu.

Izdevumi, kas saistīti ar zemes vienību pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no valsts budžeta apakšprogrammas Kohēzijas fonda finansētie ierobežotās atlases VAS Latvijas Valsts ceļi realizētie projekti (2007-2013) paredzētajiem līdzekļiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra