Ventspils brīvostas pārvalde plāno 30. maijā parakstīt līgumu par sauskravu termināļa būvniecību ar iepirkuma procedūras uzvarētāju a/s BMGS. Līguma summa ir 9,5 miljoni latu.

Jaunā termināļa būvniecību līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
Jaunais sauskravu terminālis Ventspils brīvostā tiks būvēts Ventas kreisajā krastā uz diviem zemesgabaliem. Projekts paredz piestātņu būvniecību un akvatorijas padziļināšanu, kravas laukuma un inženiertīklu izbūvi, esošo dzelzceļa sliežu ceļu rekonstrukciju un jaunu dzelzceļa sliežu ceļu būvniecību. Jaunais sauskravu terminālis ļaus attīstīt un paplašināt kokmateriālu pārkraušanu ostā, norāda Ventspils brīvostas pārvalde.

Kopējās Ventspils brīvostas sauskravu termināļa būvniecības attiecināmās izmaksas ir 10,6 miljoni latu, no kuriem 62% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Par būvdarbu autoruzraudzību līgums tiks slēgts ar SIA Witteveen+ Bos Latvia par 197 tūkstošiem latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra