Pēc airBaltic šā brīža situācijas audita, kam jābūt gatavam līdz 4. jūlijam, tiks pieņemti daudzi svarīgi lēmumi, tajā skaitā valsts pieņems lēmumu, vai tai turpināt iesaistīties aviobiznesā, vai to tomēr nedarīt.

Tāpat satiksmes ministrs Uldis Augulis preses konferencē atzina, ka «airBaltic padome katrā sēdē runā par akcionāru līguma izmaiņām, bijušas dažādas diskusijas un pēdējās lēmums ir tāds, ka pēc audita tiks pārskatīts akcionāru līgumu». Kā zināms, noslēgtais akcionāru līgums būtiski ierobežo valsts kā lielākā akcionāra iespējas ietekmēt lēmumus airBaltic, tajā skaitā attiecībā uz kompānijas vadības personālijām.

Pēc ministra teiktā, lēmums sākt auditu, lai varētu pieņemt lēmumu par iespējamo attīstību nākotnē kā lielākais akcionārs, kuram pēc akcionāru līgumiem ir ietekme tik, cik būtu vajadzīga, ja līgums tiktu slēgts šodien. Lēmums tika pieņemts pēc martā saņemtā airBaltic ziņojuma padomei par iespējamo redzējumu tālākai kompānijas attīstībai un no šī ziņojuma arī parādījās skaitļi, kas tika nosaukti. Audita veikšanai ir piesaistīts konsultants KPMG, kas izvērtēs situāciju airBaltic un tā attīstības scenārijus.

«Ja man pašlaik būtu jāslēdz šāds akcionāru sadarbības līgums ar tiem nosacījumiem, kādi ir padomei un valstij kā kapitāldaļu lielākajam pārstāvim, tad droši vien es šādu līgumu neslēgtu, bet mums jāapzinās visas tiesiskās sekas, kuras mums ir no jau esošajiem noslēgtajiem līgumiem,» tā U. Augulis. Pēc viņa teiktā, saskaņā ar 2009.gadā noslēgto akcionāru līgumu, airBaltic vadība patlaban ir privāto akcionāru rokās un arī visa atbildība par situāciju airBaltic saskaņā ar esošo akcionāru līgumu ir jāuzņemas kompānijas privātajam akcionāram un tās vadītājam Bertoltam Flikam.

Ministrs arī norādīja, ka ieguldījumi nepieciešami airBaltic flotes atjaunošanā, tomēr valsts šobrīd nevar atļauties ieguldīt kompānijā.

airBaltic lielākie akcionāri ir Latvijas valsts ar 52,6% akciju un Baltijas aviācijas sistēmas (BAS) ar 47,2% akciju. BAS 50% kapitāldaļu pieder kompānijas vadītājam Bertoltam Flikam, bet 50% – Bahamu salās reģistrētai kompānijai Taurus Asset Management Fund Limited.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra