2016. gada pirmajā pusgadā ostā apstrādāti 18,3 miljoni tonnu kravu, kas ir par 11,5% mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā.

Saistībā ar  zemo pieprasījumu pēc Krievijas energoresursiem Eiropas tirgos šajā laika posmā ir samazinājusies ogļu un naftas produktu tranzīta plūsma caur Rīgas ostu, un to pārkraušanas apjoms samazinājies par 19%. Savukārt pārējo kravu kopapjoms salīdzinājumā ar 2015. gada pirmo pusgadu ir palielinājies par 2,3%. Šī esot pozitīvi vērtējama tendence, jo attiecīgi samazinās arī energoresursu īpatsvars ostas kopējā kravu apjomā. Ja pagājušā gada 6 mēnešos ogles un naftas produkti veidoja 64% no ostas kravu apgrozījuma, tad pašreiz to īpatsvars ir nokrities līdz 59%. Tādējādi mazinās Rīgas ostas atkarība no Krievijas tranzīta kravām.

Beramkravas vēl joprojām ir pārliecinoši lielākā kravu grupa Rīgas ostā. 2016. gada 6 mēnešos ostā pārkrauts 10,4 milj.t. beramkravu un tās veido 57% no ostas kopējā kravu apjoma. Šajā segmentā pozitīvi dinamikas rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, saglabājas minerālmēsliem (+3,8%), koksnes granulām (+17,8%), labības produktiem (+56,4%), kā arī koksnes šķeldai (+11,9%). Palielinājies arī  pārkrauto sojas produktu, rūdas un dažādu metālu daudzums. Vienlaikus segmenta lielākajam kravu veidam apgrozījums turpina samazināties –1. pusgadā pārkrauts par piekto daļu mazāk ogļu nekā pagājušajā gadā. Krītoties pieprasījumam pēc Krievijas oglēm, caur Baltijas jūras ostām nosūtītā Krievijas ogļu eksporta plūsma 2016. gada 5 mēnešos samazinājusies par 15%. Rezultātā būtisks apjoma kritums vispirms skāris tieši Baltijas valstu ostas – pirmajā pusgadā ogļu daudzums Rīgā samazinājies par 21%, Ventspilī par 46,8%, bet Tallinā 2016. gadā ogles vairs netiek pārkrautas vispār. 
Ģenerālkravu segmenta lielāko daļu (62%) Rīgas ostā veido konteinerkravas. 2016. gada 1. pusgadā ostā apstrādāts 182,5 tūkstoši TEU vienību konteinerkravu, kas ir par 1,3% vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Šogad palielinājies arī konteinerlīniju kuģu ienācienu biežums – pirmajā pusgadā regulāro konteinerlīniju ietvaros ostā ienāca par 18 kuģiem vairāk. Kopumā 2016. gada 1. pusgadā ostā pārkrauts 3,1 miljoni tonnu ģenerālkravu, kas ir par 3,4% jeb mazāk nekā 2015. gada pārskata periodā. Ģenerālkravu segmentā pozitīvi dinamikas rādītāji saglabājas arī ro-ro kravām (+3,4%), vienlaikus apjoms krities kokmateriālu ģenerālkravām (-3,1%) un metālu kravām (-31,7%).

Jūnijā turpināja samazināties ostā pārkrauto naftas produktu apjoms un līdz ar to kritās arī kopējais lejamkravu apgrozījums. 2016. gada 1. pusgadā ostā apstrādāts 4,82 miljoni tonnu lejamkravu, kas salīdzinājumā ar 2015. gada pārskata periodu ir par 16,8% mazāk.

2016. gada sešos mēnešos par 8,2% palielinājies apkalpoto pasažieru skaits Tallink prāmju līnijā, un tās pakalpojumus izmantojuši 234,4 tūkstoši ceļotāju.  Kopā ar 15,5 tūkstošiem kruīzu pasažieru Rīgas ostā gada pirmajā pusgadā apkalpoti 250 tūkst. pasažieru, kas ir par 5,3% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra