Lai gan pagaidām Eiropas Komisijas lēmums vēl nav publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, no pirmdienas, 17. janvāra sāks darboties Eiropas Komisijas atzītie Sanitārās robežinspekcijas kontroles punkti Rīgas un Ventspils ostās, kā arī Rēzeknes un Daugavpils dzelzceļa stacijās, kuros varēs veikt kravu veterināro kontroli. Tā kā Eiropas Komisija iepriekš minētos robežkontroles punktus ir atzinusi par prasībām atbilstošiem, taču pagaidām birokrātijas dēļ šis lēmums vēl nav publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Pārtikas un veterinārais dienests kā Latvijas oficiālā pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības institūcija, pieņēma lēmumu, izmantot savas tiesības un atļaut atzītajiem punktiem uzsākt darbu pirms lēmuma publicēšanas, par to informējot Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis. Bez iepriekš minētajiem Sanitārās robežinspekcijas punktiem, kuros var veikt veterināro kravu kontroli, atzīti arī «Terehovas», «Pāternieku» un «Grebņevas» Sanitārās robežinspekcijas kontroles punkti.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra